BRAAMSPLAS
Visvereniging BRAAMSPLAS
De Vereniging
De Vereniging
De officiële naam is Visvereniging Braamsplas Eext/Gieten. De vereniging is in 1925 opgericht en het ontstaan is te danken aan Tonnis Knoop, een notarisklerk, die in Eext woonde. Op een najaarsdag in 1922 ging hij op jacht met Rieks Braams, toen ze in de buurt van de plas kwamen en er weer iets geschoten was moest er weer even “luudt” worden. Dit betekent, dat er weer een borrel werd genomen. De fles was bijna leeg en jager Braams wenste, dat er jenever in plaats van water in de plas zou zitten. Knoop sprak echter de wens uit, dat hij er graag een visplas van wilde hebben. Braams zei, dat hij voor de helft eigenaar was en dat Knoop het voor dit doel wel mocht hebben. Alleen Knoop kon dit niet bekostigen en hij zocht in Eext en Gieten een aantal notabelen om zijn wens te realiseren. De andere helft werd voor F 15,00 van de andere eigenaar gekocht. Op 3 september 1925 is de oprichtingvergadering gehouden en als dank is de naam Braamsplas aan de vereniging gegeven.
Het bestuur Het bestuur bestaat zoals statutair is bepaald uit vier leden, die elk jaar aftredend en herkiesbaar zijn. Het huidige bestuur bestaat uit: Voorzitter: Jans Pepping. Secretaris: Jan Enting. Penningmeester: Hendrik Hilbolling Bestuurslid: Hinnie Mennega. Wedstrijden Per jaar worden er door de leden 3 wedstrijden in de plas gehouden en daarnaast nog een aantal daarbuiten. Lidmaatschap De vereniging telt veertien leden tw 7 uit Eext en 7 uit Gieten. Zolang een lid in Eext of Gieten blijft wonen, kan hij of zij voor het leven lid zijn. Valt er een lid af, dan wordt er op de eerstkomende jaarvergadering een nieuw lid voorgedragen. Vissen in de Braamsplas? Dat kan, maar alleen met een geldige vergunning, kijk daarvoor op de pagina VERGUNNINGEN
EEXT GIETEN